Voor Innovatieve groene, gezonde en duurzame ontwerpen en ondersteuning in 3D visualisaties en presentaties.

Wij bestaan 20 jaar 1995 -2015. Dat geeft ons veel zelfvertrouwen en passie voor het vak.

ASK Green Building Eco Design werkt met veel partijen en mensen samen aan spannende passende ontwerpen voor
zowel de particuliere woning markt als de wat grotere woon of werk gebouwen die passen in deze tijd.
Waar duurzame oplossingen ecologie en energie vriendelijke innovaties samen komen. Door goede 3D begeleiding wordt uw plan levendig gemaakt en als echt ervaren zodat U en al uw belanghebbende partijen uw visie en missie en bouwplannen goed voor ogen hebben. Uniek is dat ASK zowel verkoop tekeningen, als animaties, als ook de bouwtekeningen maakt. Alles in één zegmaar. Daarbij werken we ook direct samen met bouwpartijen in de ontwerpfase, waardoor we faalkosten besparen omdat we ontwerp en uitvoer dichter bij elkaar brengen.  ASK heeft ook jaren lang 3D impressies gemaakt maar heeft zich ook als ontwerp bureau weten te ontwikkelen op het gebied van eco en duurzame bouw. Dergelijke bouw lijkt nu meer normaal te worden dan dat het nog een trend is. Maar met sommige ideeën en projecten lopen wij als pionier nog steeds voorop ten opzichte van de gangbare bouwwereld.

Onze kracht is dat we goed luisteren naar de klant en ons goed kunnen inleven in hun wereld vanuit harts verbinding.

We ontwerpen en bouwen daarom ook meestal iets dat werkelijk past bij de visie van de klant in plaats dat wij onze visie of stempel in het ontwerp willen leggen . ASK is daarom flexibel in stijlen en vormgeving maar we trachten wel zoveel als mogelijk gezond en duurzaam te bouwen zodat zowel de bouwer als de gebruiker geen gezondheids risico's loopt.

De essentie is de mens, die zetten we centraal.

 

ASK exist 20 years since 1995  until 2016. That gives us a lot of confidence and passion for our Design and Visualisation profession.

ASK Green Building Eco Design works with many parties and people together in exciting designs or new developments.
We design and support aswell for the private housing sectort as for larger residential developments or city planning.

We always think in sustainable solutions, and work mostly on ecology and energy-efficient innovations. Through good 3D guidance we make your design alive and aswell give it a real experience so you and all your stakeholders can see clear what the vision and mission is.  ASK uses 3D modeling from the very beginning of the design proces, that can be used aswell for visuals, perspectif drawings and animations. Thats one of the reasons we work fast and very efficiently. 

We work directly with building parties in the design, which saves costs of failure because we bring the design and real building proces closer together. ASK also has years of experience in the making of 3D impressions.

Next to that we managed to develop our selve in the area of ​​eco and sustainable green building designs. Based on building with plants and green scenes.

This seems to be more natural and it is a real trend to be ecological friendly what we have seen since we started in 1995. Our strength is that we listen carefully to the customer and can empathize with their dreams, wishes and live style.
We design therefore usually something that really fits the vision of the customer rather that we want to impose our own views or stamp in the design. ASK is therefore flexible in styles and we designing in in close cooperation with all parties who are involved in the building proces. Our aim is to do as much as possible on healthy building materials and sustainable building techniques, so that both the builder and the end user are not exposed to health risks.

The essence is that we put the human being central in good harmony with the natural elements around us.

Our goal is to work in a new Joint Venture on international projects that supports an eco way of living, being self-sufficient,  Healing environments for a healthy way of living and prosperous life for everybody inclusif the flora and fauna around. 

We hope to work with you in the future. More info needed? Ask ASK through the contact form.

Ons werk

Klik op de foto's om meer te bekijken
Groene innovatie
3D visuals
Interieur
Design